tất cả sim trong tay không qua trung gian, cò lái, đăng kí chính chủ


0913.82.8866 =4


0965.191.888 =8

0965.232.999 = 7

0965.232.888= 7

096.535.6888 =8

0965.161.999 = 7

0965.161.888 = 7

0965.121.999 = 7

0965.136.999 = 7

0965.212.999 =7

0965.131.999 =7

0965.282.789 =2,5

0965.292.789 = 2.5

0965.318.789 =1.6