Có 2 con gà thanh lý cho ae chơi . thả mái tùy ae
Chuối vàng lai 8lang5 hình khủng . win nhiều mấy hôm trước thua xỉu lại bỏ giỏ tịnh lại h em cự em ko .
Giá 300k nofix
HÌnh em nó


Que chân xanh cam . gà mới chưa lên cựa sắt . 1kg . đi lông chuyền h con cự con ko bực thanh lý luôn
Giá 350k
HÌnh em nó