Có cáj DCOM Viettel 7.2mb/s, mua zìa xàj đc vàj ba lần nay, từ lúc pc hư bỏ tủ ko dùng nữa, nay cóa nhu cầu chuyển sang huawei
dùng đa mạng và tươg thíc tjết bị cao, nay cho em nó ra đj vớj gjá 300k, hay aj cóa nhu cầu đổj từ huawei sag vjettel cóa
thể thương lượng thêm, SĐT:098.9486334 (gặp Hiếu)