Cần tiền bán vài món:
CPU dual core E5400 giá 430k/1, sl3
HDD 1Tb seagate tem Hoàng Phát, Hoàng Long, check web bh 2014 giá 1050k
HDD 80Gb seagate mỏng giá 330k
HDD 80Gb WD hàng máy bộ, 10000prm, giá 350k
Còn nữa sẽ úp tiếp, ai cần pm sign.