SỐ 1 ; GÀ CHUỐI LỬA WIN 8 CÁI NẾT ĐÁ CĂN NẠP ĐÁ CHÂN SÂU BỔN SÀI CỰA ĐÂM NHƯ SƠ MỨC ĐÁ BO LỚN GIÁ CALL .........!
SỐ 2 ; GÀ ĐIỀU 1KG020 CĂN NẠP LÙA ĐÁ BO LỚN NHẬP VÔ LÀ TRÀ LIỀN WIN 3 CÁI DỞ CHÂN LÀ ĐÂM GIÁ CALL .............!
SỐ 3 ; GÀ BƯỚM 1KG NẠP LÙA ĐÁ BONG LỚN GIÁ CALL ...........!
SỐ 4 ; GÀ ĐIỀU 1KG230 CĂN NẠP CHÂN LỚN ĐÁ BO QUỐC TẾ GÀ MỚI 9 THÁNG LAI BAO NHIÊU A.E TỰ ĐÁNH GIÁ NHA GIÁ CALL..!SỐ 5; GÀ CHUỐI GẤM WIN 2 CÁI CĂN NẠP ĐÁ VÀO ĐÁ BO LỚN CĂN RẠT KHÔN GÀ BAO LÌ LUÔN GIÁ CALL.................!
SỐ 6 ; GÀ CÚ CHUỐI LAI 50 ĐUÔI KO BEN CĂN NẠP CHÂN LỚN 1KG02O ĐÁ BO QUỐC TẾ GIÁ CALL..........................!

A.E CÓ GHÉ QUA XEM CHO MÌNH XIN CÁI UP MINH SẼ TRẢ LỄ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI 0938429001 . QUẬN TÂN PHÚ ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG TỚI CHỢ TÂN HƯƠNG MÌNH RA ĐÓN MÌNH 36 TUỔI A.E DỄ XƯNG HÔ