Vào thẳng vấn đề chính , Gà xanh chân xanh ngọc 8 mong den , trạng 1k3 , chân xương 2 hàng trơn rất đẹp , 2 cặp chốt điểm đen cay đắng , con này ba dòng máu( ASIL -MỸ-VIỆT ) bổn chinh chiến cuả mình lâu nay hình hài manh mẽ , lông chấp sát mạnh gà , con này win dc 3x đá tiền mới thua lại chìu nay , đá với con mỷ chấp mình 60 hoa vẩn ko làm kịp nó , nó lẹ như tép giao đá 3 chân mình ói , nằm 1 đống , qua xem tang ko phải tang ói mình cho luôn con gà không bao giờ chơi gà thua nên cho đi luôn . Con này hết tang xổ dở qua đây mình trả tiền và 1 chầu cafe đền tội . Nay em cho em nó ra đi vs giá 350k(nofix and SMS trả giá )
Mọi chi tiết xin liên lạc HUY 0908385453 hay YM : qochuybuffon01
ADD : 01 Lê Thịệt, F.Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
show :