0964.28.5555
lộc 4 mùa mãi phát tứ quý 5555
cuc đẹp.
sim nguyên kít chưa kích hoạt,sim đang cầm trong tay ko cò lái
call anh sms:01633211111