Tình hình Cún nhà mình mới đẻ đc 7 em rất đáng yêu, đã biết ăn rồi, nay ra đi tìm chủ mới.
Giá ra đi lá 150k 1 em.
DTDD: 01267451169 ( Diễm) sn 1990 mien SMS
DC: 41/4 dg Bông Sao, Phường 5 quận 8
http://upanh.com/slider/?e=malihu&s=...rt=frv24j8h0yk
http://i.upanh.com/rvjhyk
http://i.upanh.com/rvjhfn
http://i.upanh.com/rvjhfm
http://i.upanh.com/rvjhlo
http://nx0.upanh.com/b6.s38.d4/c6ae3...2287.120x1.jpg
http://nx6.upanh.com/b6.s36.d1/d3cca...2284.120x1.jpg
http://nx7.upanh.com/b6.s38.d1/f7015...2280.120x1.jpg
http://nx8.upanh.com/b4.s38.d4/7d9bc...2264.120x1.jpg