Do mình không có thời gian nuôi chim nữa,nên muốn thanh lý bớt Chào Màogiọng BÌNH DƯƠNG
giọng cây khế chim không lai giọng
.Chim đẹp,dài đòn 2,4mùa .chim giọng đặc trưng là giọng nhà đỏ , khánh bình dài hay khánh bình độ có các giọng khó như cây khế hoặc mi hồng. Thường người chơi giọng Bình Dương họ đề cao giọng cây khế ... lgiọng Cây khế là giọng quan trọng của bộ giọng Bình Dương giọng này khó học, sdt 0909115530 BÌNH DƯƠNG http://www.youtube.com/watch?feature...&v=R9m35JLIeCg http://www.youtube.com/watch?feature...&v=q2Q5E3M6UrU