Không có thời gian chăm sóc muốn để lại cho anh em chơi. Ms1 gà ô điều chân trắng mặt râu lai Mỹ, chân lông mặt râu, hai chân có xiên đao và hoa đăng ngay cựa, đã ăn 2 cái, vô gai lẹ như điện không ai cắn được mòng. Gà hiện trạng 1kg150. Anh em dưỡng lại 1 tuần là sút được. Giá 800k
C:\fakepath\20130617_083431.jpg
C:\fakepath\20130617_082848.jpg
C:\fakepath\20130617_083354.jpg
C:\fakepath\20130617_083324.jpg
C:\fakepath\20130617_083027.jpg
Ms2: gà mái tre điều chân trắng sát thủ ăn lông và hai hậu sinh chân lông lai MỸ. Gà Mẹ chân trái tam tài (gà bổn hiếm), chân phải hai xiên đao ngay cựa, hiện đang nuôi con nên hơi ốm, khoảng 700g. Hai gà Con là Con của con gà điều lai MỸ trên, hiện gần 1 tháng, khỏe mạnh. Giá cho 3 Mẹ con sát thủ là 1tr. Liên hệ NAM 38t, buôn bán tại nhà, uy tín, coi gà sau 4g chiều. Tại Q6. 0906331689. Cám ơn a e quan tâm.