Cần thanh lý hoặc đổi sim :

0 90 90 90 90 0
09 09 09 09 00
0 9 0 9 0 9 0 9 0 0

Gía : 99 triệu

Mọi chi tiết xin liên hệ:

0909090900