bán lcd dell 1907fp vuông màn đẹp như mới 1tr2 không một vết trầysdt 0903077705
yahoo:quoc_huan
mình ở chợ hóc môn đường trưng nữ vương