Hùng lên 6 con gà cọp đá tiền AE xem nhé.
MS1 : (2,5 Tr) Rừng lai Mỹ điều đỏ, nặng 0,900 Kg hình hài như 1 Kg, lối đá AE xem bên dưới, hàng bao đá tiền lớn.MS2 : (2,5 Tr) ) Rừng lai Mỹ điều đỏ đen, nặng 0,900 Kg hình hài như 1,050 Kg, lối đá AE xem bên dưới, hàng bao đá tiền lớn.MS3 : (2,5 Tr) Rừng lai Mỹ điều đỏ , nặng 0,850 Kg hình hài như 0,900 Kg, lối đá AE xem bên dưới, hàng bao đá tiền lớn.
MS4 : (2 Tr) Rừng lai Mỹ điều đỏ , nặng 1,040 Kg , lối đá AE xem bên dưới, hàng bao đá tiền lớn.
MS5 : (1,8 Tr) Rừng lai có máu lai Mỹ, nặng 0,900 Kg, lối đá AE xem bên dưới.MS6 : (1,8 Tr) Rừng lai có máu lai Mỹ, nặng 0,820 Kg, lối đá AE xem bên dưới.
Clip 1 :MS2 đá với MS5

Clip2 :MS3 đá với MS6

Clip3 :MS1 đá với MS4

Địa chỉ liên hệ :0909 021 321 Hùng 35 Tuổi, Thị trán Chơn thành, tỉnh Bình Phước.
Có FIX và SHIP trên toàn quốc