call : 0909.020202
sms : 098.2345678

chán sim wa thanh lý hết thu hồi vốn nào
bán nguyên lô nguyên kít GÍA 900k/sim no fix......(đừng trả giá nha ae)
0948.55.50.50 = 1.2
0948.55.51.51 = 1.2
0948.55.52.52 = 1.2
0948.55.53.53 = 1.2
0948.55.54.54 = 1
0948.55.57.57 = 1.8
0948.555.005 = 1.2
0948.55.5115 = 1.8
0948.55.5225 = 1.4
0948.555.665 = 1.4
0948.55.5775 = 1.4
0948.55.5885 = 1.4
0948.55.5995 = 1.4
0948.555.255 = 1.8
0948.555.855 = 2.2
0948.5555.00 = 3.3
0948.5555.11 = 3.3
0948.5555.44 = 2.2
0932.55.5005 = 1.8
0932.555.115 = 1.8
0932.55.5225 = 1.8
0932.55.5335 = 1.8
0932.55.50.50 = 1.2
0932.55.51.51 = 1.2
0932.55.53.53 = 1.8
0932.5555.15 = 3.5
0932.5555.25 = 3.5
0932.5555.00 = 3
0932.5555.33 = 3.5