Tình hình nâng cấp phòng nét dư ra cái main ECS AMD cần thanh lý.
+ Main ECS AMD sk FM1, model: A55F-M3, full onbo, 2 khe DDR3.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...ID=117&LanID=0
Cần bán giá: 700k bao test 1 tuần, còn bh đến t12/2014
LH: 0122.59.122.09
DC: 1795/11A Phạm thế hiển p6 q8