www.longsimvip.com
Bán sim trả góp, list dưới đây, a e thích mua trả góp thì liên hệ e
Đây chỉ là 1 vài số, a e thích dạng nào alo e, e gửi list bán trả góp
Không giới hạn thời gian trả góp

Liên hệ: 0979783333
096.443.5555 - 15t
096.442.5555 - 15t
096.441.5555 - 15t
096.494.5555 - 15t
096.474.5555 - 15t
096.454.3333 - 13t
0964.38.3333 - 13t
0965.30.3333 - 13t
0965.61.3333 - 13t
0967.44.3333 - 13t
0967.58.3333 - 13t
0967.59.3333 - 13t
0967.62.3333 - 13t
0967.91.3333 - 13t
0967.92.3333 - 13t