Tình hình là e vừa mua cái main ECS P43T-A2. E nghĩ google sẽ ra driver nhưng mà e tìm cả buổi trời không được Driver Sound Card bây giờ dùng máy tính như thằng điếc. Bro nào có driver sound của main này send mail cho e hoặc link cũng được. Hiện e đang xài Win 7 64 bit. Mong mod và các bro thương tình giúp e. Đây là link thông tin main nhưng ko có tải được driver.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=16&LanID=9
Các bác mail cho e cái driver hoac link tải với. itzbeeghini@gmail.com