1. Gói MegaSave: Tốc độ 3 Mbps (Phù Hợp ít nhu cầu)(Áp dụng cho Khách hàng ở ngoại thành)
+ Khách hàng đóng trước 250.000 VNĐ.
+ KH có hộ khẩu đúng địa chỉ lắp đặt chỉ đóng trước 200.000 VNĐ.
+ KH chuyển từ nhà mạng khác sang FPT chỉ đóng trước 200.000 VNĐ và được giảm cước thêm 20.000đ/tháng(KH cung cấp hóa đơn thanh toán cước 1 trong 3 tháng gần nhất....VNPT,SPT,VIETTEL,SCTV...)
+ Ngoại thành:Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Thủ Đức,HocMon, Q6, Q8, Q9, Q12.
+ Trang bị Modem 4 cổng hoặc Modem wifi 1 cổng trị giá 800.000 VNĐ.
+ Cước phí sử dụng trọn gói là 200.000 VNĐ/tháng
+ KH chuyển từ nhà mạng khác sang FPT trọn gói là 180.000 VNĐ/tháng
+ KH đã có Modem: chỉ đóng trước 50.000VNĐ.
Khuyến Mãi Nếu Khách hàng đăng ký trả trước:
- Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng 100%+Trang Bị Modem 4 port Hoặcwifi 1 port.
- Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng 100%+Modem 4 port Hoặc wifi 1 port+Tặng Tháng cước 13.Lắp nhanh 24h.
Hotline: 0936290939 - Mr.Đạt
2. Gói MegaYou: Tốc độ 6 Mbps (PHỔ THÔNG NHẤT)
+ Khách hàng đóng trước 250.000 VNĐ (Khu vực ngoại thành)
+ Khách hàng đóng trước 300.000 VNĐ (Khu vực Nội thành)
+ KH chuyển từ nhà mạng khác sang FPT chỉ đóng trước 200.000 VNĐ và được giảm cước thêm 20.000đ/tháng(KH cung cấp hóa đơn thanh toán cước 1 trong 3 tháng gần nhất....VNPT,SPT,VIETTEL,SCTV...)
+ Ngoại thành:Bình Tân,Tân Phú,Bình Chánh,Thủ Đức,HocMon,Q6, Q8, Q9, Q12,Q7.
+ Trang bị Modem 4 cổng hoặc Modem wifi 1 cổng trị giá 800.000 VNĐ.
+ Được trừ dần 30.000 VNĐ/tháng trong 12 tháng.
+ Cước phí trọn gói 280.000 VNĐ/tháng.Trừ 30.000 VNĐ chỉ còn 250.000 VNĐ.
+ KH đã có Modem: chỉ đóng trước 50.000 VNĐ.
+ KH đổi Modem Wifi4 cổng trị giá 1.100.000 VNĐ đóng thêm 300.000 VNĐ.
Khuyến Mãi Nếu Khách hàng đăng ký trả trước:
- Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng 100%+Trang Bị Modem 4 port Hoặcwifi 1 port.
- Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng 100%+Modem 4 port Hoặc wifi 1 port+Tặng Tháng cước 13.Lắp nhanh 24h.
Hotline: 0936290939 - Mr.Đạt
3. Gói Mega Me: Tốc độ 8 Mbps (PHỔ THÔNG NHẤT)

+ Khách hàng đóng trước 200.000 VNĐ (Khu vực ngoại thành)
+ Khách hàng đóng trước 300.000 VNĐ (Khu vực Nội thành)
+ KH chuyển từ nhà mạng khác sang FPT chỉ đóng trước 200.000 VNĐ và được giảm cước thêm 20.000đ/tháng(KH cung cấp hóa đơn thanh toán cước 1 trong 3 tháng gần nhất....VNPT,SPT,VIETTEL,SCTV...)+ Ngoại thành:Bình Tân,Tân Phú,Bình Chánh,Thủ Đức,HocMon ,Q6 ,Q8 ,Q9 ,Q12,Q7.
+ Trang bị MIỄN PHÍ Modem 4 cổng hoặc Modem wifi 1 cổng trị giá800.000VNĐ.
+ Được trừ dần 50.000 VNĐ/tháng
+ Cước phí trọn gói 380.000 VNĐ /tháng.Trừ 50.000 VNĐ chỉ còn 330.000 VNĐ.
+ KH đã có Modem: chỉ đóng trước 50.000VNĐ.
+ KH đổi Modem Wifi 4 cổng trị giá 1.100.000 VNĐ đóng thêm 300.000 VNĐ.
Khuyến Mãi Nếu Khách hàng đăng ký trả trước:
- Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng 100%+Trang Bị Modem 4 port Hoặcwifi 1 port.
- Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng 100%+Modem 4 port Hoặc wifi 1 port+Tặng Tháng cước 13.Lắp nhanh 24h.
Hotline: 0936290939 - Mr.Đạt
3. Gói Mega Net: Tốc độ 8 Mbps (CTY-DOANH NGHIỆP)
+ Khách hàng đóng trước 500.000 VNĐ
+ Trang bị MIỄN PHÍ Modem 4 cổng hoặc Modem wifi 1 cổng trị giá800.000VNĐ.
+ Cước phí trọn gói 1.000.000 VNĐ /tháng.Trừ 630.000 VNĐ chỉ còn 370.000 VNĐ.
+ KH đã có Modem: chỉ đóng trước 200.000VNĐ.
+ KH đổi Modem Wifi 4 cổng trị giá 1.100.000 VNĐ đóng thêm 300.000 VNĐ.
Khuyến Mãi Nếu Khách hàng đăng ký trả trước:
- Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng 100%+Trang Bị Modem 4 port Hoặcwifi 1 port.
- Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng 100%+Modem 4 port Hoặc wifi 1 port+Tặng Tháng cước 13.Lắp nhanh 24h.
Hotline: 0936290939 - Mr.Đạt