Gà nhà đổ ra , nên khi nào có sẽ update hình cho anh em xem
Thấy hợp nhãn thì call mình nói chuyện , còn giá trên top AE vui lòng
đừng trả giá dùm , tội mình nhé :
Update : 20/06/2013 (Có hình có gà)
01 . Gà Chân Vịt 1kg450 (đang nuôi chế độ đá) 700 k


Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
02 . Chuối vàng gà tơ 700 gram ( thả lang,chân nhỏ,vãy mỏng) 400 k

[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
03 . Gà mái tơ 500 gram (mẹ rừng) 100 k/1 con (Số lượng 3 con )

[IMG][/IMG]
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Gà Mẹ

[IMG][/IMG]
04 . Gà tre tơ 500 gram (Mẹ chuối chân xanh tre rặc) 150 k/1 con(Số lượng 4 con )

Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />

Gà Mẹ

Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
05 . Cặp Serama trống 500 gram , mái 350 gram 600 k/1 cặp
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
06 . Gà thịt,hoặc đỗ mái tùy AE, gà 3kg đã 11 tháng chỉ cự gà tơ hơn, khai hậu 400k

Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" title="Củ Chi => Bán gà tre , gà kiểng , gà thịt và nhiều gà cho AE lựa chọn" />
[IMG][/IMG]
Đ/C : Ngay cầu vượt Củ Chi call mình ra đón
Hotline : 0948.227.227 Tùng (34 tuổi)