Sim nguyên kít , a e có khách alo mình nhé

0966.82.86.86 7tr5
0979.52.8686 5tr5
0979.03.8686 5tr5
0975.91.8686 5tr
0975.93.8686 5tr
0972.91.8686 5tr

0962.198686 5tr
0977708686 5tr
0966.73.83.93 4tr5
0966.75.85.95 4tr5
0966.91.92.93 6tr5