Hiện tại nhà mình co mấy con gà của ông anh dưới quê gởi bán giá mềm cho ae nào kết thì bắt về chơi thử
s1:
Chuối chân vàng 7lag gà tơ cự mạnh đả cắt lông zin 100% giá 300k


s2:
Điều bông chân xanh mồng lá đả cắt gà thả mái nên nhát người già rồi về chỉ xuống lông nuôi pin thì xúc thôi gia 350k
Kèm 1 con gà tơ tầm 9lag5 điều chân vàng cự tốt giá 250k gà tơ ngang nó hoặc gà mới gặp la chơi láng^^


sdt liên hệ:01264789791 mình tên Huy 19t ai quan tâm liên hệ mình
lần sau sẻ có vài con gà tơ lên cho ae chơi
gà nuôi cự mạnh la mình up bội bán ae thích thì vắt không thì giao lưu chơi thank............!