Máy của ông anh đem bên nhật về...Vì không có nhu cầu nên bán lại cho anh em nào cần!
Máy leng keng xà beng mới cáo + thẻ nhớ toshiba 4GB
Ổng quên đem cục sạc về...
Nen mình để cho em nó ra đi : 2tr5
Ai quan tam alo 0933 86 9001