CHÀO ACE ,
EM CẦN THANH LÝ 1 TRẠI GÀ MINI ( ĐANG NUÔI TRONG VUỜN NHÀ EM -QUẬN 9 ).
HIỆN TẠI CÒN 2 EM GÀ NÒI ( 1 Ô & 1 ĐIỀU ) / 2 PÉ GÀ MÁI BÔNG VÀ VÔ SỐ GA` CON LỚN NHỎ ĐỦ LOẠI :
GIÁ CẢ CÁC BÁC CALL PAPA EM NHA :
CHÚ MÁCH SDT : 0913 949 959
THANKS ACE DA WAN TÂM.
HÌNH MINH HOẠ :