BÁN 4 TRỐNG TRE LAI 5 MÁI TRE LAI
1. gà tre we xanh lai , nặng 8,5 lạng max 9 lạng , chân xanh vuông 2 hàng trơn cao gà , gà 10 tháng , mắt lưởng nhản bên cam bên xanh trắng , lối đá nạp lùa tốc độ bo lớn miệng lông khôn gà , gà mới chưa xuống lông giá : 900k


2. gà tre ô we lai máu , nặng 1,1 kí . gà gần 11 tháng , chân vàng điểm 2 hàng trơn , lối đá nạp lùa xâu chân miệng lông ,gà mới chưa xuống lông giá : 750k

3. gà tre chuối vàng lai máu mỉ , nặng 9 lạng , gà gần 12 tháng , chân vàng trắng , lối đá nạp lùa bo lớn miệng lông ,bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá : 700k


4. gà tre chuối lửa lai , nặng 9 lạng , gà cựa nính được 11 tháng ,chân vàng 2 hàng trơn cao, lối đá nạp lùa nhanh khôn gà miệng lông , gà mới chưa xuống lông , bổn bến tre , giá : 750k

GÀ MÁI NHIỀU QUÁ CẦN THANH LÍ ( MÁI BỔN MAI ĐỘ)
1. GÀ mái điều lai máu mỉ , ASIL , nặng 8,5 lạng , chân xanh nhỏ cao , hiện đang đẻ giá : 350k
2. gà tre mái ô lai máu mỉ mặt đen , chân đen , nặng 7,5 lạng , đả đẻ lứa đầu giá : 350k
3. gà tre mái điều lai , nặng 7 lạng , chân vàng nhỏ cao , hiện đang đẻ gái : 350k
4. gà mái ô lai , nặng 7 lạng , chân vàng điểm nhỏ cao , mái tơ giá : 350k
5. gà mái điều rừng lai , nặng 7,5 lạng , chân xanh , hiện đang đẻ giá : 300kĐÂY LÀ GIÁ BÁN MONG ANH EM ĐỪNG TRẢ GIÁ CẢM ƠN , KHÔNG ĐI GIAO
ĐC: NHÀ MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1A CÁCH CẦU VƯỢT AN SƯƠNG 350M , ĐI VỀ HƯỚNG BÌNH CHÁNH GẶP A7 , ĐT: 0909261269