0912.789.568 - 1,2tr;
091.665.1868 - 950k

Sim đk sang tên chính chủ.

LH: 0945667667