can tim sim
0966884078
bac nào có sms cho e ah
lh:0972.04.04.96