Số lượng 10-20sim ae có hàng báo số và giá cho e nhé
LH Mr Phú 0969.39.33.88-01999.159.159