TRẠI NHÍM HOÀNG ANH
cơ sở 1-tổ dân phố 9-thị trấn kiến đức -dakong
cơ sở 2-14/37 hồ văn long p.tân tạo Bình Tân
fone: 0909914822
hiên tại trại đang có nhu cầu thu mua nhím thịt
bà con ai cần bán thì liên lác nhé
-giá cả thương lượng -