1/ Case coolermaster SCOUT 1,mới 99 chưa dùng đến,có thùng mút xốp đầy đủ.Giá :1500K

2/Case Coolermaster ELITE mới 99%,chưa dùng đến,thùng mút xốp đầy đủ .Giá:670K

3/Vỏ case DELL ,bao gồm vỏ case và nguồn ,bao test nguồn 1 tháng,hình thức còn rất mới.Giá: 450K

4/ Case Patriot ROLAND,mới 99%,thùng mút xốp đầy đủ. Giá: 500K

5/Case RADO,mới 99%,thùng mút xốp đầy đủ.Giá: 210K

************************


Ké thêm vài nguồn coolermaster chính hãng hàng mới và cũ ACE cần vui lòng liên hệ

+Coolermaster
500w Extreme. Đã qua sử dụng ( Bao test 01 tháng )=550k

+Coolermaster
525w EX2 Extreme . Đã qua sử dụng ( Bao test 01 tháng )= 590k+Coolermaster 725w EX2 Extreme. Đã qua sử dụng ( Bao test 01 tháng )= 880k

+ Nguồn coolermaster elite 400w,mới 100%, bảo hành chính hãng đến tháng 09/2014


Giá : 480k


+Nguồn coolermaster elite 460w,mới 100%, bảo hành chính hãng đến tháng 10/2014+Nguồn coolermaster 650w Extreme. New 100% . Full box . Bảo hành tại An Phú

Giá : 1200k

+Nguồn coolermaster 725w EX2 Extreme . New 100% . Full box . Bảo hành tại An Phú


Giá : 1300k
+Nguồn coolermaster 750w GX . New 100% . Full box . Bảo hành tại An Phú
Giá : 1600k
+Nguồn coolermaster Silent Pro M 600w . New 100% . Full box . Bảo hành tại An Phú

LH : 0166.4424.087

Địa chỉ : 58 Đường Rạch Bùng Binh - F9 - Q3