mình cần bán 2 cây iphone 4s trắng đen 32gb và 16gb máy đẹp 97-98%
mọi chức năng ok wifi 3g cũng ok luôn
anh anh nao co nhu cầu liên hệ xem và test máy

máy 1 :MD244LL (32GB) TRẮNG
SERINpH57JSDTDD
IMEI: 013049005723806
GIÁ: 8TR3 SẠC CÁp FIX
MÁY 2: MD234X (16GB) ĐEN
SERI: DX3HW6MpDT9Y
IMEI: 013173000548859
GIÁ: 7TR7 SẠC CÁp FIX
SĐT: 01697185174
ĐC: 440/38A NGUYỄN KIỆM pHƯỜNG 3 QUẬN pHÚ NHUẬN
MÌNH BÁN TẠI NHÀ CÓ WIFI TEST,KHÔNG GIAO DỊCH NGOÀI ĐƯỜNG NHA!
HÌNH