Lĩnh vực hoạt động:
* Thi công công trình dân dụng - công nghiệp - giao thông.
* Vật liệu xây dựng ngành xây dựng.
* San lắp mặt bằng.
* Kinh doanh nhà nghỉ.
* Vận tải hành khách theo hợp đồng
ĐC: 55/3B Trần Quốc Toản, KP 2. P.An Bình, Biên Hòa.Đồng Nai
ĐT: 061. 3839522-
http://tamhopphat.com.vn/
http://thuonghieuviet.net.vn/compone...6/view,detail/