Mình là Reseller chính thức của Asiandataservice.com. Nếu các bạn muốn gõ Captcha trên soft Asian, mình sẽ cung cấp Panel để các bạn Add IDs lên Server và làm việc.


Mình cung cấp các Server: Kolo, Pixprofit, Qlink, Fasttypers, Captchatypers, Megatypers, Typethat, Captcha2cash và Multisoft.


Giá cho bất kỳ Server nào:
- Một panel 5IDs giá 0.5$ và bạn có thể mở rộng panel bất cứ lúc nào.
- Một panel Unlimited giá 10$.


Các bạn có thể liên hệ qua:
- Y!M: captcha.supervisorpanels
- ĐT: 01649562549


Xin cám ơn!