Đề nghị Tampromotion liên lạc cho mình nếu không mình sẽ nhờ công an, báo chí can thiệp.." Tampromotion tên thật là Đỗ Minh Tâm sinh ngày 03 06 1990 thường trú tại Tân Hiệp A, Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Số CMTND: 371490143 công an Kiên Giang cấp ngày 30 01 2008 đang học lớp 08101CLC(chất lượng cao) msv: 08101187, trường đai học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh .