mình cần bán 1 số gà sau
số 1: tre mỹ cổ lôi bán 400n ko fix
vì đổ mái lên ko giới thiệu nhuêu2

em số 2: tre mồng lá 900gram bán 800 no fix
huyền châm ngay cựa 2 chân
nết đá canh chặn nhanh cực, đã xổ 2 dạt chưa căt lông


số 3: gà anh của mồng lá đã có thành tick ko bán giao lưu thôi