Định bán 02 cặp Bồ câu Pháp ở nhà đang ấp (mỗi cặp 02 trứng), định chia lại cho a e nao có nhu cầu nuôi chơi nha.
Giá mỗi cặp là: 350k/cặp ai mua 02 cặp thi 600k luôn. có 1 cặp đã khẻ mỏ rồi.
Liên hệ: 0937.723.763 Trọng, nhà gần Siêu thị Metro Bình Dương.


Thanks All.