Taxi: 0943.820.820 (biển Thái Nguyên) giá 2,6tr.
0935.615.615 giá 4,5tr.
0978910.910 (Bảy Tám Chín Mười, Chín Mười) giá 12tr.
0984.939.939 (Gánh Siêu Độc Đáo) giá 16tr.
0906.286 286 giá 16tr.
Tứ Quý: 0936.28.0000 (Tứ 0, không dính 4, 7) giá 5,5tr.
0969.3333.56 (Tứ 3, đuôi Phúc Lộc, nk) giá 2tr.
0966.1111.59 (Đầu Kép, Tứ 1 Vững chắc, nk) giá 2tr.
Hàng Độc Dễ Nhớ: 0986.23.1368 giá 3,5tr.
0976.13.1102 (Nhất Nhất Không Nhì, nk) giá 2tr.
0909.36.1102 giá 2,5tr.
09159.11102 (Đầu Cổ kính, Độc Nhất Vô Nhị) giá 2,5tr.
Lh: 0909361102 - 0904397577