ko chơi nữa nên cần thanh lý 2 em chào mào già mùa :
1 : gia lai 4 mùa : trung chim , chơi rất lăng xăng , hót giọng rất hay , chéc chẻ tốt , dáng gà tre : thanh lý 1,6tr.
2: huế 5 mùa : to con , dài đòn rất đẹp, chơi tốt, hót xoè đuôi . hôm trước vì tắm lồng sắt nên bị gãy tí móng giờ ra hơi thẳng thanh lý em này 1,8tr, chim rất đẹp.
vì k chơi nữa nên thanh lý cho ae nào thích chơi. bảo đảm chim hót cả ngày luôn.
ae nào quan tâm xin liên hệ 01219509907. minh ơ bình tân.