Call : 0909.020202
Sms : 098.2345678
yahoo : nhocmobile88


Giao dịch NHANH - GỌN - LẸ..............
ace thick cứ alo sms để giá tốt nhất nhé...

09.6789.3456 = 40