ĐT;0979.742.668 yahoo...lanvu313.......gmail,....vutham289hp@gmail .com

NHẬN CHUYỂN SINH VIÊN CHÍNH CHỦ HỖ TRỢ CHO BẠN KHÔNG CÓ THẺ SINH VIÊN
VIETTEL chuyển lần 1 hết 150k lần 2 hết 190k
MOBI chuyển phí 100k
VINA chuyển phí 80k

ĐĂNG KÍ CHÍNH CHỦ NGAY....GIAO SIM TOÀN QUỐC.... miễn phí cước

SỐ TAM QUÝ …….. GIÁ ……..... SỐ PHÁT LỘC …….. GIÁ
0966.032.888 …….. 5triệu ……..... 0932.483.886 …….. 400
0966.032.999 …….. 5triệu ……..... 0932.552.188 …….. 400
0985.379.886 …….. 600 ……..... 0935.932.866 …….. 400
0963.104.886 …….. 500 ……...... 0935.362.886 …….. đb
0973.995.866. …….. 400 ……..... 0905.999.392 …….. 400
0978.948.268 …….. 400 ……..... 0934.993.188 …….. 400
0965.145.968 …….. 300 ……..... 0935.557.188 …….. 400
0966.119.268 …….. 600 ……..... 0932.558.366 …….. 400

0975.639.268 …….. 600 ……..... 0163.551.7999 …….. 500
0968.086.268 …….. 600 ……..... 01668.205.999 …….. 500
0963.639.268 …….. 600 ……..... 01669.276.999 …….. 500
0962.86.25.68 …….. 600 ……..... 01676.192.888 …….. 500
0967.984.568 …….. 450 ……..... 01674.583.583 …….. 400
0967.647.568 …….. 450 ……..... 0963.855.268 …….. 600
0967.359.668 …….. 900 ……..... 0963.985.568 …….. 600
0969.659.668 …….. 900 ……..... 0967.90.92.93 …….. 600

SỐ THẦN TÀI …….. GIÁ ……..... SỐ PHÁT LỘC …….. GIÁ
0964.79.6556 …….. 400 ……..... 09678.12.188 …….. 250
0967.319.079 …….. 200 ……..... 0967.745.188 …….. 250
0967.598.179 …….. 250 ……..... 0967.430.188 …….. 250
0967.316.679 …….. 300 ……..... 0967.353.188 …….. 250
0967.164.179 …….. 250 ……..... 0967.062.488 …….. 200
0967.21.31.79 …….. 250 ……..... 0969.006.588. …….. 250
0967.642.379 …….. 250 ……..... 0967.490.899 …….. 250

0967.178.799 …….. 300 ……..... 0967.163.499 …….. 200
09675.34.799 …….. 300 ……..... 0967.126.099 …….. 200
0967.260.399 …….. 200 ……..... 0967.300.199 …….. 250
0967.984.399 …….. 200 ……..... 0967.596.099 …….. 200
0967.592.199 …….. đb ……..... 0967.683.699 …….. 250
096.7988.499 …….. 200 ……..... 0967.298.499 …….. 200

SIM ngày sinh …….. GIÁ ……..... SIM SỐ ĐẸP …….. GIÁ
0974.17.05.93 …….. 400 ……..... 0967.427.266 …….. 150
0976.03.05.93 …….. 400 ……..... 0967.52.60.66 …….. 150
0977.20.04.94 …….. 400 ……..... 0967.751.466 …….. 150
0977.19.05.95 …….. 400 ……..... 0967.174.166 …….. 150
0969.07.06.83 …….. 200 ……..... 0967.543.566 …….. 150
0976.22.07.96. …….. 400 ……..... 0967.659.066 …….. 150
0969.02.05.97 …….. 400 ……..... 096.79.89.166 …….. 200

0936.03.11.94 …….. 300 ……..... 0967.597.266 …….. 150
0936.03.11.94 …….. 300 ……..... 0978.69.94.95. …….. 200
01205.64.1984 …….. 150 ……..... 0978.24.9559. …….. 300
01205.65.1989 …….. 200 ……..... 09778.57778. …….. 300
01226.61.1990 …….. 200 ……..... 0982.28.86.83. …….. 200
01289.27.1994 …….. 200 ……..... 0966.141.383. …….. 200
01268.10.1994 …….. 200 ……..... 0966.141.383. …….. 200
01289.27.1998 …….. 200 ……..... 0966.141.383. …….. 200

Tài khoản 200k …….. giá ……..... Tài khoản 200k …….. giá
0962.025.186 …….. 300 ……..... 0969.320.188 …….. 300
0962.253.186 …….. 300 ……..... 0969.517.588 …….. 400
0969.033.186 …….. 350 ……..... 0985.360.188 …….. 350
0966.360.286 …….. 350 ……..... 0968.964.288 …….. 350
0969.027.386 …….. 350 ……..... 0968.276.388 …….. 350
0963.875.486 …….. 300 ……..... 0976.052.488 …….. 350
0962.042.486 …….. 300 ……..... 0968.731.588 …….. 350

0962.046.986 …….. 350 ……..... 0968.791.588 …….. 400
0962.046.987 …….. 351 ……..... 0969.207.588 …….. 350
0966.731.088 …….. 300 ……..... 0969.715.099 …….. 350
0969.542.588 …….. 400 ……..... 0969.462.199 …….. 350
0966.104.788 …….. 300 ……..... 0969.462.200 …….. 351
0969.341.588 …….. 350 ……..... 0968.843.799 …….. 400

Tài khoản 200k …….. giá ……..... Tài khoản 200k …….. giá
0968.282.089 …….. 300 ……..... 0962.046.189 …….. 200
0968.763.189 …….. 250 ……..... 0962.014.089 …….. 200
0962.071.489 …….. 200 ……..... 0962.022.089 …….. 250
0962.016.489 …….. 200 ……..... 0963.742.089 …….. 200
0962.016.490 …….. 201 ……..... 0968.753.089 …….. 200
0963.860.489 …….. 200 ……..... 0968.462.089 …….. 200
0963.746.489 …….. 200 ……..... 0969.487.289 …….. 200

0966.071.489 …….. 200 ……..... 0968.374.389 …….. 300
0968.957.489 …….. 200 ……..... 0969.076.589 …….. 250
0963.917.089 …….. 200 ……..... 0963.905.589 …….. 300
0963.917.090 …….. 201 ……..... 0962.01.85.89 …….. 300
0963.741.189 …….. 200 ……..... 0962.027.589 …….. 300
0963.918.589 …….. 300 ……..... 0962.032.589 …….. 300
0962.073.589 …….. 300 ……..... 0962.037.589 …….. 300

Tài khoản 200k …….. giá ……..... Tài khoản 200k …….. giá
0962.076.139 …….. 200 ……..... 0968.765.189 …….. 250
0962.076.140 …….. 201 ……..... 0968.765.190 …….. 251
0962.017.739 …….. 170 ……..... 0962.044.289 …….. 250
0962.042.739 …….. 170 ……..... 0963.854.289 …….. 250
0962.013.439 …….. 200 ……..... 0969.731.689 …….. 250
0962.021.539 …….. 200 ……..... 0962.05.34.89 …….. 200
0962.082.539 …….. 200 ……..... 0969.419.189 …….. 250

0962.016.539 …….. 200 ……..... 0969.325.189 …….. 250
0962.172.039 …….. 200 ……..... 0962.035.289 …….. 250
0962.014.039 …….. 200 ……..... 0962.034.289 …….. 250
0962.069.839 …….. 200 ……..... 0962.176.089 …….. 200
0962.180.739 …….. 200 ……..... 0962.176.089 …….. 200
0962.047.139 …….. 200 ……..... 0962.176.089 …….. 200
0962.047.139 …….. 200 ……..... 0962.176.089 …….. 200

Tài khoản 200k …….. giá ……..... Tài khoản 200k …….. giá
0962.019.469 …….. 200 ……..... 0963.752.569 …….. 250
0962.001.469 …….. 200 ……..... 0963.752.569 …….. 250
0968.718.469 …….. 200 ……..... 0963.752.569 …….. 250
0962.167.469 …….. 200 ……..... 0969.185.769 …….. 200
0968.561.469 …….. 200 ……..... 0962.051.769 …….. 200
0966.34.24.69 …….. 200 ……..... 0963.765.169 …….. 200
0962.941.469 …….. 200 ……..... 0962.056.169 …….. 200

0966.578.469 …….. 200 ……..... 0962.011.069 …….. 200
0962.064.569 …….. 200 ……..... 0968.389.069 …….. 200
0962.028.569 …….. 250 ……..... 0969.185.069 …….. 200
0962.021.569 …….. 250 ……..... 0962.024.269 …….. 200
0969.836.569 …….. 250 ……..... 0962.021.269 …….. 200
0963.780.669 …….. 300 ……..... 0968.917.269 …….. 200
0962.029.169 …….. 250 ……..... 0962.013.469 …….. 200

Tài khoản 200k …….. giá ……..... Tài khoản 200k …….. giá
0968.795.766 …….. 200 ……..... 0962.125.166 …….. 250
0962.165.766 …….. 200 ……..... 0962.013.166 …….. 250
0962.019.766 …….. 200 ……..... 0963.254.166 …….. 200
0969.904.766 …….. 200 ……..... 0963.254.166 …….. 200
0962.025.966 …….. 250 ……..... 0968.340.166 …….. 200
0962.045.966 …….. 250 ……..... 0962.057.266 …….. 200
0968.470.966 …….. 250 ……..... 0962.053.566 …….. 250

0962.074.966 …….. 250 ……..... 0962.064.566 …….. 250
0968.564.966 …….. 250 ……..... 0968.741.566 …….. 200
0963.738.066 …….. 200 ……..... 0962.072.566 …….. 200
0969.531.466 …….. 200 ……..... 0962.203.566 …….. 200
0962.140.466 …….. 200 ……..... 0962.017.366 …….. 200
0962.158.466 …….. 200 ……..... 0966.148.366 …….. 250
0968.275.466 …….. 200 ……..... 0962.009.366 …….. 250

tài khoản 100k …….. giá ……..... tài khoản 100k …….. giá
0966.792.166 …….. 250 ……..... 0966.798.186 …….. 350
0966.792.366 …….. 300 ……..... 0966.798.199 …….. 300
0966.792.188 …….. 300 ……..... tài khoản 200k ……..
0966.792.186 …….. 300 ……..... 0963.597.796 …….. 150
0966.792.386 …….. 350 ……..... 0966.366.482 …….. 180
0966.792.588 …….. 350 ……..... 0966.366.803 …….. 180
0966.792.198 …….. 250 ……..... 0966.366.503 …….. 180

0966.792.689 …….. 300 ……..... 0966.366.815 …….. 180
0966.793.186 …….. 350 ……..... 0969.07.06.83 …….. 200
0966.793.286 …….. 350 ……..... 0969.02.05.97 …….. 300
0966.793.266 …….. 300 ……..... 0962.002.769 …….. 200
0966.793.299 …….. 300 ……..... 0962.015.769 …….. 200
0966.794.589 …….. 250 ……..... 0962.952.769 …….. 200
0966.794.889 …….. 350 ……..... 0966.350.869 …….. 250
0966.79.85.89 …….. 300 ……..... 0969.430.869 …….. 200

SỐ Tiến--tk 200k …….. giá ……..... tài khoản 200k …….. giá
0968.846.012 …….. 200 ……..... 0962.03.84.85 …….. 200
0962.381.012 …….. 200 ……..... 0969.28.74.28 …….. 300
0969.751.012 …….. 200 ……..... 0968.36.27.28 …….. 200
0968.360.012 …….. 200 ……..... 0969.02.73.74 …….. 200
0963.075.012 …….. 200 ……..... 0968.73.64.65 …….. 200
0966.794.345 …….. 300 ……..... 0963.74.57.58 …….. 200

TK = OĐ …….. ……................. 0963.755.012 …….. 200
0983.221.567. …….. 550 ……..... 0966.865.012 …….. 200
0975.376.567 …….. 550 ……..... 0962.951.012 …….. 200
0962.599.567 …….. 550 ……..... 0963.761.012 …….. 200
0962.029.678 …….. 600 ……..... 0962.071.869 …….. 200
0963.148.678 …….. 600 ……..... 0962.146.569 …….. 250
0972.903.678 …….. 600 ……..... 0962.019.466 …….. 200
0962.069.789 …….. 1TR ……..... 0962.034.266 …….. 200

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0974.824.390 …….. …….. ……..... 0973.931.490 ……..
0975.094.790 …….. …….. ……..... 0976.87.11.90 ……..
0972.516.390 …….. …….. ……..... 0974.72.56.90 ……..
0975.922.490 …….. …….. ……..... 0972.655.790 ……..
0976.586.490 …….. …….. ……..... 0963.55.12.90 ……..
0973.306.490 …….. …….. ……..... 0962.26.80.90 ……..
0972.561.490 …….. …….. ……..... 0974.840.090 ……..

0974.1970.90 …….. …….. ……..... 0974.682.290 ……..
0972.015.290 …….. …….. ……..... 0976.024.790 ……..
0973.302.490 …….. …….. ……..... 0984.964.590 ……..
09749.26.7.90 …….. …….. ……..... 0984.095.690 ……..
09748.9.12.90 …….. …….. ……..... 0975.046.191 ……..
09741.25.4.90 …….. …….. ……..... 0975.843.191 ……..
0982.563.490 …….. …….. ……..... 0975.145.191 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0972.612.491 …….. …….. ……..... 0974.295.191 ……..
0978.102.491 …….. …….. ……..... 0974.370.191 ……..
0984.521.391 …….. …….. ……..... 0974.362.191 ……..
0974.71.74.91 …….. …….. ……..... 0975.035.191 ……..
0972.669.491 …….. …….. ……..... 0974.793.191 ……..
0964.246.991 …….. …….. ……..... 0973.902.491 ……..

0974.510.791 …….. …….. ……..... 0975.044.391 ……..
0974.412.891 …….. …….. ……..... 0974.784.691 ……..
0984.521.391 …….. …….. ……..... 0962.19.47.91 ……..
0984.710.491 …….. …….. ……..... 0975.094.291 ……..
0975.504.691 …….. …….. ……..... 0982.074.091 ……..
0974.19.82.91 …….. …….. ……..... 0982.014.291 ……..
0968.018.291 …….. …….. ……..... 0975.952.191 ……..
09785.27.4.91 …….. …….. ……..... 0975.136.491 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0978.102.491 …….. …….. ……..... 0975.158.792 ……..
09726.21.491 …….. …….. ……..... 0975.231.792 ……..
0976.521.592 …….. …….. ……..... 0973.29.43.92 ……..
0976.520.592 …….. …….. ……..... 0972.9.08.192 ……..
0982.165.492 …….. …….. ……..... 09728.10.3.92 ……..
0972.524.892 …….. …….. ……..... 09728.4.10.92 ……..
0974.780.592 …….. …….. ……..... 0972.613.592 ……..
0974.706.592 …….. …….. ……..... 0975.91.34.92 ……..
0972.640.892 …….. …….. ……..... 0972.845.192 ……..
0985.325.492 …….. …….. ……..... 0972.21.4.192 ……..
09789.06.492 …….. …….. ……..... 0985.146.892 ……..
0987.719.492 …….. …….. ……..... 0974.806.592 ……..
0984.993.792 …….. …….. ……..... 0972.609.392 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0975.795.492 …….. …….. ……..... 0973.285.192 ……..
09789.080.92 …….. …….. ……..... 0975.743.292 ……..
0975.178.592 …….. …….. ……..... 0975.314.692 ……..
0974.25.32.92 …….. …….. ……..... 0975.198.492 ……..
0968.005.892 …….. …….. ……..... 0975.618.792 ……..
0972.285.392 …….. …….. ……..... 0975.196.492 ……..
09723.16.5.92 …….. …….. ……..... 0982.046.792 ……..
0972.802.692 …….. …….. ……..... 0982.077.492 ……..
0973.405.192 …….. …….. ……..... 0975.084.292 ……..
0972.417.192 …….. …….. ……..... 0977.63.7892 ……..
0972.196.492 …….. …….. ……..... 0975.104.792 ……..
0975.143.392 …….. …….. ……..... 0975.062.292 ……..
0982.084.592 …….. …….. ……..... 0974.340.292 ……..
0972.983.592 …….. …….. ……..... 0975.223.792 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0972.165.192 …….. …….. ……..... 0973.854.393 ……..
0968.019.092 …….. …….. ……..... 0976.516.393 ……..
0968.018.892 …….. …….. ……..... 0982.082.493 ……..
0968.017.392 …….. …….. ……..... 0968.011.893 đb
0968.015.792 …….. …….. ……..... 0968.011.793 ……..
0968.013.392 …….. …….. ……..... 0968.112.793 ……..
0968.018.392 …….. …….. ……..... 0968.019.493 ……..
0968.015.392 …….. …….. ……..... 0968.016.793 ……..
0965.182.792 …….. …….. ……..... 0968.016.493 ……..
0975.173.492 …….. …….. ……..... 0975.087.293 ……..
0972.493.292 …….. …….. ……..... 0972.074.093 ……..
0975.163.292 …….. …….. ……..... 0974.167.393 ……..
0974.984.292 …….. …….. ……..... 0973.182.693 ……..
0976.043.292 …….. …….. ……..... 09743.15.4.93 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% 1 thẻ ……..
0983.014.593 …….. …….. ……..... 0968.0171.93 ……..
09789.040.93 …….. …….. ……..... 0973.712.493 ……..
0972.528.693 …….. …….. ……..... 0987.081.493 ……..
0973.670.193 …….. …….. ……..... 09743.18.7.93 ……..
0974.855.693 …….. …….. ……..... 0968.092.593 ……..
0973.825.493 …….. …….. ……..... 0963.64.23.93 ……..
0987.410.493 …….. …….. ……..... 0972.833.093 ……..
0979.211.793 …….. …….. ……..... 0973.914.593 ……..
0987.414.793 …….. …….. ……..... 0974.025.493 ……..
0982.605.493 …….. …….. ……..... 0974.017.493 ……..
0984.862.093 …….. …….. ……..... 0975.104.793 ……..
0982.082.493 …….. …….. ……..... 0974.856.693 ……..
0975.154.693 …….. …….. ……..... 0973.292.793 ……..
0975.259.693 …….. …….. ……..... 0975.154.693 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% 1 thẻ ……..
0975.418.493 …….. …….. ……..... 0974.635.294 ……..
0974.718.593 …….. …….. ……..... 0972.415.094 ……..
0972.595.893 …….. …….. ……..... 0973.422.094 ……..
0972.75.76.93 …….. …….. ……..... 0974.641.394 ……..
0975.743.793 …….. 200 ……..... 0972.490.294 ……..
09736.12.5.93 …….. …….. ……..... 0974.46.56.94 ……..
09736.12.5.93 …….. …….. ……..... 0974.603.594 ……..
0975.134.893 …….. …….. ……..... 0974.618.394 ……..
0973.854.393 …….. …….. ……..... 0972.830.994 ……..
0976.516.393 …….. …….. ……..... 0975.058.794 ……..
0979.251.493 …….. …….. ……..... 0973.021.794 ……..
0977.827.394 …….. …….. ……..... 0974.192.394 ……..
0973.827.394 …….. …….. ……..... 0975.217.694 ……..
0974.821.694 …….. …….. ……..... 0963.321.794 ……..
0975.048.694 …….. …….. ……..... 0963.191.794 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% 1 thẻ ……..
0985.891.694 …….. …….. ……..... 0972.127.794 ……..
0983.745.094 …….. …….. ……..... 0962.726.994 ……..
0985.452.094 …….. …….. ……..... 0963.643.994 ……..
0976.487.794 …….. …….. ……..... 0985.891.694 ……..
0974.386.294 …….. …….. ……..... 0964.195.994 ……..
0974.203.694 …….. …….. ……..... 0973.791.394 ……..
0985.021.694 …….. …….. ……..... 0973.904.594 ……..
0984.557.894 …….. …….. ……..... 0973.78.10.94 ……..
0988.624.394 …….. …….. ……..... 0974.314.694 ……..
0979.570.194 …….. …….. ……..... 0974.511.794 ……..
0988.219.694 …….. …….. ……..... 0974.588.794 ……..
0979.804.694 …….. …….. ……..... 0974.665.894 ……..
0975.46.91.94 …….. …….. ……..... 0988.695.094 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% 1 thẻ ……..
0975.920.894 …….. …….. ……..... 0979.870.596 ……..
0988.695.094 …….. …….. ……..... 0973.281.596 ……..
0972.501.294 …….. …….. ……..... 0972.293.496 ……..
0984.84.5794 …….. …….. ……..... 09766.15.496 ……..
0977.526.794 …….. …….. ……..... 0974.96.27.96 …….. 200
0987.091.794 …….. …….. ……..... 0987.510.496 ……..
0983.432.594 …….. …….. ……..... 0974.810.396 ……..
0975.44.10.95 …….. …….. ……..... 0972.644.296 ……..
0972.843.695 …….. …….. ……..... 0974.705.496 ……..
0972.554.795 …….. …….. ……..... 0974.704.596 ……..
0963.44.93.95 …….. …….. ……..... 0975.823.596 ……..
0974.74.27.95 …….. …….. ……..... 0975.823.596 ……..
0979.562.695 …….. …….. ……..... 0975.823.596 ……..
0977.892.495 …….. …….. ……..... 0975.823.596 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% 1 thẻ ……..
0974.101.398 …….. …….. ……..... 0979.321.497 ……..
0974.716.498 …….. …….. ……..... 0984.293.097 ……..
0972.558.498 …….. …….. ……..... 0972.725.897 ……..
0973.720.298 …….. …….. ……..... 0983.540.297 ……..
0978.214.698 …….. …….. ……..... 0982.598.097 ……..
0974.768.498 …….. …….. ……..... 0975.915.497 ……..
0973.463.198 …….. …….. ……..... 0975.085.697 ……..
0974.096.298 …….. …….. ……..... 0976.245.597 ……..
0972.863.298 …….. …….. ……..... 0974.712.597 ……..
0976.436.298 …….. …….. ……..... 0975.094.697 ……..
0975.195.498 …….. …….. ……..... 0975.316.498 ……..
0975.195.498 …….. …….. ……..... 0974.90.75.98 ……..
0975.195.498 …….. …….. ……..... 0976.597.498 ……..

ngày sinh đồng giá 130k ……..... tặng 100% 1 thẻ ……..
0984.39.6780 …….. …….. ……..... 0975.742.182 ……..
0984.184.580 …….. …….. ……..... 0975.814.982 ……..
0976.980.781 …….. …….. ……..... 0972.437.382 ……..
0976.430.881 …….. …….. ……..... 0976.76.43.82 ……..
0976.430.881 …….. …….. ……..... 0974.585.482 ……..
0163.63.35789 …….. …….. ……..... 0985.571.482 ……..
01639.135.789 …….. …….. ……..... 0975.185.582 ……..
0163.63.35789 …….. …….. ……..... 0988.729.182 ……..
01639.135.789 …….. …….. ……..... 0989.721.482 ……..
0163.63.35789 …….. …….. ……..... 0975.980.482 ……..
01639.135.789 …….. …….. ……..... 0975.164.082 ……..
0163.63.35789 …….. …….. ……..... 0974.941.783 ……..
0163.63.35789 …….. …….. ……..... 0978.064.183 ……..
01639.135.789 …….. …….. ……..... 0976.76.24.83 …….
.
ngày sinh đồng giá 120k ……..... tặng 100% nạp thẻ …….. giá
0974.790.583 …….. …….. ……..... 0986.345.985 …….. 250
0976.732.083 …….. …….. ……..... 0977.252.185 …….. 130
0975.281.483 …….. …….. ……..... 0985.325.485 …….. 130
0977.350.984 …….. …….. ……..... 0983.236.185 …….. 130
0985.012.884 …….. …….. ……..... 0976.058.285 …….. 130
0973.066.184 …….. …….. ……..... 0985.806.285 …….. 200
0973.294.985 …….. …….. ……..... 0972.014.885 …….. 150
0974.719.085 …….. …….. ……..... 0976.459.185 …….. 130
0984.807.685 …….. …….. ……..... 0972.880.587 …….. 130
0979.542.885 …….. …….. ……..... 0973.298.985 …….. 130
0977.927.885 …….. …….. ……..... 0987.816.985 …….. 130
0984.554.285 …….. …….. ……..... 0975.189.801 …….. 130
0978.393.485 …….. …….. ……..... 0989.476.362 …….. 130

đồng giá 100k …….. …….. ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0979.294.230 …….. …….. ……..... 0972.860.070 ……..
0979.294.230 …….. …….. ……..... 0983.259.421 ……..
0979.294.230 …….. …….. ……..... 0983.259.421 ……..
0977.056.710 …….. …….. ……..... 0988.937.401 ……..
0984.231.700 …….. …….. ……..... 0977.783.841 ……..
0985.397.550 …….. …….. ……..... 0985.364.311 ……..
0976.843.920 …….. …….. ……..... 0985.364.311 ……..
0976.843.920 …….. …….. ……..... 0986.307.271 ……..
0963.825.021 …….. …….. ……..... 0974.391.471 ……..
0966.875.953 …….. …….. ……..... 0974.391.471 ……..
0969.224.091 …….. …….. ……..... 0974.358.921 ……..
0968.587.741 …….. …….. ……..... 0982.575.201 ……..
0962.262.947 …….. …….. ……..... 0982.575.201 ……..
0966.853.083 …….. …….. ……..... 0983.607.901 ……..
0965.134.943 …….. …….. ……..... 0973.828.631 ……..

đồng giá 130k …….. …….. ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0983.136.762 …….. …….. ……..... 0986.460.152 ……..
0988.476.362 …….. …….. ……..... 0974.361.912 ……..
0983.759.462 …….. …….. ……..... 0973.759.712 ……..
0982.093.652 …….. …….. ……..... 0988.791.052 ……..
0982.093.652 …….. …….. ……..... 0986.513.052 ……..
0982.082.432 …….. …….. ……..... 0975.095.062 ……..
0982.073.432 …….. …….. ……..... 0975.227.432 ……..
0975.239.462 …….. …….. ……..... 0975.24.75.12 ……..
0975.180.962 …….. …….. ……..... 0975.088.312 ……..
0975.21.56.12 …….. …….. ……..... 0975.092.712 ……..
0975.21.56.12 …….. …….. ……..... 0975.24.16.12 ……..
0982.105.612 …….. …….. ……..... 0987.364.832 ……..
0982.119.712 …….. …….. ……..... 0979.486.302 ……..
0973.675.512 …….. …….. ……..... 0982.082.432 ……..

đồng giá 120k …….. …….. ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0974.903.632 …….. …….. ……..... 0974.903.632 ……..
0974.903.632 …….. …….. ……..... 0973.036.002 ……..
0975.75.00.42 …….. …….. ……..... 0975.75.00.42 ……..
0982.764.612 …….. …….. ……..... 0982.764.612 ……..
0976.386.522 …….. …….. ……..... 0976.386.522 ……..
0985.745.562 …….. …….. ……..... 0985.745.562 ……..
0973.642.562 …….. …….. ……..... 0973.642.562 ……..
0984.107.453 …….. …….. ……..... 0984.107.453 ……..
098.567.0053 …….. …….. ……..... 098.567.0053 ……..
098.567.0053 …….. …….. ……..... 0972.717.003 ……..
0987.628.673 …….. …….. ……..... 0987.628.673 ……..
0988.921.173 …….. …….. ……..... 0988.921.173 ……..
0974.667.503 …….. …….. ……..... 0974.667.503 ……..
0972.613.263 …….. …….. ……..... 0972.613.263 ……..

đồng giá 120k …….. …….. ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0982.059.563 …….. …….. ……..... 0979.893.354 ……..
0982.034.863 …….. …….. ……..... 0987.537.254 ……..
0982.034.863 …….. …….. ……..... 0978.476.954 ……..
0982.064.263 …….. …….. ……..... 0988.423.924 ……..
0982.126.763 …….. …….. ……..... 0984.587.814 ……..
0982.047.163 …….. …….. ……..... 0985.145.624 ……..
0982.046.063 …….. …….. ……..... 098.7711.264 ……..
0975.240.063 …….. …….. ……..... 0985.626.614 ……..
0973.532.463 …….. …….. ……..... 0985.626.614 ……..
0975.1789.03 …….. …….. ……..... 0983.855.914 ……..
0975.150.863 …….. …….. ……..... 0975.179.804 ……..
0986.380.273 …….. …….. ……..... 0975.179.804 ……..
0985.753.004 …….. …….. ……..... 0975.278.905 ……..
0976.526.454 …….. …….. ……..... 0985.608.265 ……..

đồng giá 120k …….. …….. ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0986.341.265 …….. …….. ……..... 0982.107.905 ……..
0972.308.715 …….. …….. ……..... 0982.124.935 ……..
0972.316.425 …….. …….. ……..... 0982.039.635 ……..
0976.586.425 …….. …….. ……..... 0982.041.625 ……..
0982.055.725 …….. …….. ……..... 0972.1686.05 ……..
0982.060.725 …….. …….. ……..... 0973.069.835 ……..
0982.108.925 …….. …….. ……..... 0974.358.965 ……..
0982.047.625 …….. …….. ……..... 0985.260.935 ……..
0982.107.925 …….. …….. ……..... 098.20.21.325 ……..
0982.104.325 …….. …….. ……..... 0982.057.325 ……..
0976.867.035 …….. …….. ……..... 0982.092.615 ……..
0982.742.935 …….. …….. ……..... 0975.140.925 ……..
0982.017.835 …….. …….. ……..... 0972.104.935 ……..

đồng giá 120k …….. …….. ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0975.217.925 …….. …….. ……..... 0975.664.065 ……..
0975.154.105 …….. …….. ……..... 0973.311.425 ……..
0974.364.765 …….. …….. ……..... 0973.019.865 ……..
0973.911.765 …….. …….. ……..... 0972.281.765 ……..
0972.273.965 …….. …….. ……..... 0972.203.765 ……..
0989.632.965 …….. …….. ……..... 0975.463.805 ……..
0976.208.365 …….. …….. ……..... 0985.912.945 ……..
0985.073.165 …….. …….. ……..... 0975.260.045 ……..
0977.219.365 …….. …….. ……..... 0983.491.765 ……..
0976.317.255 …….. …….. ……..... 0975.241.935 ……..
0982.488.625 …….. …….. ……..... 0975.230.865 ……..
0978.502.925 …….. …….. ……..... 0975.208.835 ……..
0975.109.275 …….. …….. ……..... 0975.214.875 ……..
0975.109.275 …….. …….. ……..... 0975.214.875 ……..

đồng giá 120k …….. …….. ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0975.168.475 …….. …….. ……..... 0973.818.716 ……..
0975.243.765 …….. …….. ……..... 0982.043.216 ……..
0975.143.765 …….. …….. ……..... 0982.086.726 ……..
0975.241.325 …….. …….. ……..... 0982.045.326 ……..
0975.181.625 …….. …….. ……..... 0982.094.526 ……..
0975.203.325 …….. …….. ……..... 0988.64.10.46 ……..
0975.169.935 …….. …….. ……..... 0975.103.756 ……..
0975.127.935 …….. …….. ……..... 0975.240.536 ……..
0975.191.435 …….. …….. ……..... 0975.240.536 ……..
0975.213.765 …….. …….. ……..... 0982.128.716 ……..
0975.096.035 …….. …….. ……..... 0982.128.716 ……..
0975.239.835 …….. …….. ……..... 0975.184.976 ……..
0975.204.976 …….. …….. ……..... 0975.172.576 ……..
0975.204.976 …….. …….. ……..... 0975.172.576 ……..

đồng giá 120k …….. …….. ……..... tặng 100% nạp thẻ ……..
0975.160.426 …….. …….. ……..... 0986.902.257 ……..
0975.601.536 …….. …….. ……..... 0979.142.667 ……..
0975.146.316 …….. …….. ……..... 0979.142.667 ……..
0974.275.236 …….. …….. ……..... 0975.1986.17 ……..
0973.265.936 …….. …….. ……..... 0983.327.517 ……..
0966.542.766 …….. 200 ……........ 0989.306.727 ……..
0966.542.766 …….. 200 ……........ 0972.696.217 ……..
097.45.46.816 …….. …….. ……..... 0973.79.75.27 ……..
0983.968.506 …….. …….. ……..... 0983.290.027. ……..
0986.271.436 …….. …….. ……..... 0986.902.257 ……..
0972.30.40.16 …….. …….. ……..... 0979.291.147 ……..
0972.219.316 …….. …….. ……..... 0982.817.137 ……..
0977.087.146 …….. …….. ……..... 0979.511.467 ……..
0977.087.146 …….. …….. ……..... 0979.511.467 ……..

đồng giá 130k …….. …….. ……..... tặng 100% nạp thẻ …….. giá
0975.194.328 …….. …….. ……..... 0976.093.269 …….. 200
0975.240.328 …….. …….. ……..... 0976.093.169 …….. 200
0972.336.428 …….. …….. ……..... 0976.987.169 …….. 200
0982.80.45.08 …….. …….. ……..... 0973.349.269 …….. 200
0987.276.428 …….. …….. ……..... 0976.752.569 …….. 200
0975.14.6318 …….. …….. ……..... 0973.538.169 …….. 200
0984.528.208 …….. …….. ……..... 0982.405.169 …….. 200
0986.376.208 …….. …….. ……..... 0989.847.269 …….. 200
0974.290.948 …….. …….. ……..... 0982.475.269 …….. 200
0972.896.718 …….. …….. ……..... 0977.091.869 …….. 200
0977.463.069 …….. …….. ……..... 0977.062.569 …….. 200
0973.764.019 …….. …….. ……..... 0975.784.269 …….. 200
0973.764.019 …….. …….. ……..... 0975.784.269 …….. 200

tk = ođ …….. giá ……..... tặng 100% nạp thẻ …….. giá
0988.965.489 …….. 200 ……..... 0973.798.169 …….. 200
0984.693.319 …….. 150 ……..... 0972.285.469 …….. 150
0974.752.089 …….. 150 ……..... 0972.362.069 …….. 150
0988.140.869 …….. 200 ……..... 0972.248.069 …….. 150
0974.944.269 …….. 200 ……..... 0978.470.509 …….. 100
0976.022.769 …….. 150 ……..... 0974.902.169 …….. 200
0985.854.169 …….. 200 ……..... 0974.347.269 …….. 200
0985.854.169 …….. 200 ……..... 0974.268.769 …….. 200
0975.392.769 …….. 150 ……..... 0972.809.169 …….. 200
0975.462.769 …….. 150 ……..... 0975.031.769 …….. 150
0973.290.469 …….. 150 ……..... 0975.970.469 …….. 150
0972.975.169 …….. 200 ……..... 0976.162.769 …….. 150