như chủ đề e cần đánh bóng hồ cá thủy sinh mặt trong bi xước nhiều quá e muốn đánh bóng lại có bác nào biêt dịch vụ này ở đâu ko chỉ dùm em thank các bác nhiều nha