Có em chào mào gialai 2 mùa thay lông gần xong. Chưa có lữa nhưng sách ra cội vẫn chịu chơi. Tướng trung chim dài đòn. Bọng tốt
giá : 1tr2 ko lồng
dt: 0944.322.679
Dc: linh đông . P.linh đông. Quận thủ đức