DỊCH VỤ CHỨNG MINH SỐ DƯTỪ 500 TRIỆU TỚI 100 TỶ (BẰNG TIỀN THẬT)
Chứng minh tài chính du học ở tất cả các nước bạn muốn du học
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, số dư không hạn chế
Chứng minh tài chính cho ngươi đi du lịch nước ngoài
Chứng minh tài chính để thành lập doanh nghiêp có vốn pháp định, xin giấy phép KD bất động sản.
Chứng minh tài chính tham gia đấu thầu, tham gia dự án.
•Các dịch vụ cần chứng minh tài chính khác
Nhanh chóng, chi phí thấp, làm trong ngày, không hạn chế lượng tài chính cần chứng minh.
Hotline: 0932 636 552 Trung
Mail: vayvon@nganhanghc.com