[TD="class: cms_table"]Các loại bình sữa thủy tinh


  • MS.S6904: Bình sữa thủy tinh dung tích 120ml, núm ty size S(0-3 tháng) -Giá: 179.000 VNĐ

[IMG][/IMG]

  • MS.S6903: Bình sữa thủy tinh dung tích 240ml, núm ty size S(0-3 tháng) -Giá: 189.000 VNĐ


[IMG][/IMG]
  • MS.S6906: Bình sữa hình dạng hồ lô dung tích 150ml, núm ty size S(0-3 tháng) -Giá: 199.000 VNĐ


[IMG][/IMG]
  • MS.S6905: Bình sữa hình dạng hồ lô dung tích 240ml, núm ty size S(0-3 tháng) -Giá: 209.000 VNĐ

[IMG][/IMG]

  • MS.S6909: Bình sữa thủy tinh cổ rộng dung tích 180ml, núm ty size S(0-3 tháng) -Giá: 219.000 VNĐ

[IMG][/IMG]

  • MS.S6908: Bình sữa thủy tinh cổ rộng dung tích 260ml, núm ty size S(0-3 tháng) -Giá: 239.000 VNĐ


[IMG][/IMG][/TD]