Nồi Sport tháo xe : 600k
Dên Sport 120 tháo xe : 800k

P/S : Nợ hình a e sau nhé , tối nay sẽ có hình