Chúc moi người một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn.

Dịch vụ làm sim số theo yêu cầu ví dụ: Sim năm sinh hoặc ngày tháng năm sinh, biển số xe, hoặc số giống số bạn đang sử dụng ....

xin vui lòng LH: call: 0948.00.10.20 - sm 01278.113.113091.643.6686 - 2.6tr

091.721.8688 - 1.8tr

0914.57.8688 - 1.8tr

0919.153.668 - 1.5tr

0914.304.668 - 1.2tr

0912.325.886 - 1.2tr

0919.937.686 - 1.2tr

0919.189.686 - 1.5tr

0918.139.886 - 1.5tr

0914.454.686 - 1.2tr

0915.119.886 - 1.2tr

0919.970.686 - 1.2tr

0918.447.686 - 1.2tr

0916.109.886 - 1tr


***

0912.377733 - 1.5tr

0917.796.769 - 1.4tr

0916.828.848 - 1.4tr

0915.707.700 - 950k
0945.88.0123 - 2.8tr


***

call: 0948.00.10.20 - sms 01278.113.113


0912.444.000 - 9.5tr


0913.640.868 - 1.4tr

0915.862.668 - 2.6tr

0916.351.686 - 1.2tr


01278.113.113 – 2.5Tr

01294.007.007 – 2.5tr


0914.468.486 – 3.3tr (quá rẻ)


0942.168.111 - 1.6tr


0124.868.88.66 - 2.5tr


0912345.413 - 850k

0918.44.1357 – 1.2tr


0915.690.111 – 950k

0918.935.111 – 950k

0913.942.979 – 850k***
CALL: 0948.00.10.20
sms: 01278.113.113