Chúc moi người một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn.

Dịch vụ làm sim số theo yêu cầu ví dụ: Sim năm sinh hoặc ngày tháng năm sinh, biển số xe, hoặc số giống số bạn đang sử dụng ....

xin vui lòng LH: call: 0948.00.10.20 - sm 01278.113.113
01278.113.113
01294.007.007(2.5tr/số)

*-*
091.643.6686 - 2.6tr
091.721.8688 - 1.8tr
0914.57.8688 - 1.8tr
0919.153.668 - 1.5tr
0914.304.668 - 1.2tr
0912.325.886 - 1.2tr
0919.937.686 - 1.2tr
0919.189.686 - 1.5tr
0918.139.886 - 1.5tr
0914.454.686 - 1.2tr
0915.119.886 - 1.2tr
0919.970.686 - 1.2tr
0918.447.686 - 1.2tr
0916.109.886 - 1tr

***
0912.377733 - 1.5tr
0917.796.769 - 1.4tr
0916.828.848 - 1.4tr
0915.707.700 - 950k
0945.88.0123 - 2.8tr


***
call: 0948.00.10.20 - sms 01278.113.113

0912.444.000 - 12.5tr

0913.640.868 - 1.4tr
0915.862.668 - 2.6tr
0916.351.686 - 1.2tr

01278.113.113 – 2.5Tr
01294.007.007 – 2.5tr

0914.468.486 – 3.3tr (quá rẻ)

0942.168.111 - 1.6tr

0124.868.88.66 - 2.5tr

0912345.413 - 850k
0918.44.1357 – 1.2tr

0915.690.111 – 950k
0918.935.111 – 950k
0913.942.979 – 850k


***
CALL: 0948.00.10.20
sms: 01278.113.113