Tình hình là đang xài bộ vỏ Air blade Fi màu Đen nhám đỏ Thái 2011
muốn đổi qua bộ vỏ khác cho hợp tuổi.
Ưu tiên: màu trắng Đen đỏ Thái 2011 nha anh em.
Tình trạng 98%. Đổi ngang, tiền sàn đồ ai nấy trả.
Call: 0909 17 2709 mình ở Q4