+Ms1:gà chuối trắng chân trắng 8 móng đen,nặng 1k1,nết rất dữ.gà win 4x(3 chết 1 chạy)đá toàn điểm 10,lối đá dạt cặp rất khôn vô trong đá lông dữ.giá call
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
+Ms2:gà chuối đen chân vàng 2 cựa đen,gà cựa nín,chân 2 hàng trơn.nặng 1kg.lối đá canh nạp vô trong lông lá làm láng.giá call
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Dt:0949885644
Dc:140/9 phan xích long f2 qPN
Ae up dùm và để lại link mình sẽ up lại liền