Nay thấy có chút khác nên mình làm đại mong anh em chém em nó mạnh dùm...
Hình em nó nè

Giá Ra đi 1T200K Hợp nhãn call mình 0902 444 019