thanh lý 4 sim :

0967.59.1993 + 0967.36.1986 + 0967.16.1985 + 0967.44.1982 + 0967.38.1984

giá 5sim x 750k nk giá fix không mặc cả